Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

Ὁ Γέροντας εἶχε ἰδιαίτερη πνευματική σχέση μέ τούς νέους . Τούς ἀγαποῦσε πραγματικά σάν παιδιά του , ἐνδιαφερόταν νά βροῦν τόν δρόμο τους καί προσευχόταν γι αὐτούς .

Τούς βοηθοῦσε νά ὑπερβοῦν τίς δυσκολίες καί τά προβλήματά τους . Συνέπασχε καί συμπονοῦσε μαζί τους . Αὐτοί διαισθανόμενοι τήν μεγάλη του ἀγάπη , τοῦ εἶχαν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη , τοῦ ἔκαναν ὑπακοή , καί κυριολεκτικά τόν λάτρευαν . 

Ἔβλεπες στό Κελλί του ναρκωμανεῖς , ἀναρχικούς , παραστρατημένους , ψυχασθενεῖς , μπερδεμένους , ἀπελπισμένους μέχρι αὐτοκτονίας ... Ἀφοῦ μέ τίς συμβουλές τοῦ Γέροντα μετανοοῦσαν καί συνέρχονταν , στήν συνέχεια τόν ἐπισκέπτονταν ἀλλοιωμένοι πνευματικά , ἀλλά καί κήρυκες μετανοίας στούς φίλους τους , πού τούς ἔφερναν μαζί τους στόν Γέροντα . Γιά νά φανῆ ὁ τρόπος βοηθείας σημειώνονται ἐνδεικτικῶς λίγα περιστατικά :

* Βοήθησε πολλούς τοξικομανεῖς νά ἀποτοξινωθοῦν . Στήν ἀρχή κατώρθωνε νά ξυπνήση τό ἐνδιαφέρον τους , νά ἐπικοινωνήση μαζί τους κερδίζοντας τήν ἐμπιστοσύνη τους . Τόν παρακολουθοῦσαν μέ προσοχή καί δέχονταν τίς συμβουλές του . Πολλοί μέ τήν προσευχή καί τήν βοήθειά του ἀπελευθερώθηκαν ἀπό τό πάθος καί ἔγιναν θερμοί Χριστιανοί καί καλοί οἰκογενειάρχες . Ἔλεγε μέ συμπόνια : « Τά καημένα , δέν μποροῦν νά συμμαζευτοῦν . Ἡ νεολαία σήμερα ἀχρηστεύεται μόνη της » . 


Ὁ ἴδιος τούς ἔδενε τά κορδόνια ἀπό τά παπούτσια , ἔδιωχνε τίς μύγες πού τούς ἐνωχλοῦσαν καί τακτοποιοῦσε τά μαλλιά τους πού ἔπεφταν στά μάτια τους . Τούς συμβούλευε νά ἐξομολογηθοῦν , νά ζοῦν πνευματική ζωή ,νά βροῦν μιά ἁπλῆ ἐργασία , γιά νά ἀπασχολοῦνται . Συνιστοῦσε νά τρῶνε καρότα καί τούς ἔδινε καί ἄλλες πρακτικές ὁδηγίες . Τούς ἔστελνε σέ κατάλληλο περιβάλλον γιά ἀποτοξίνωση , τούς βοηθοῦσε νά ἐνταχθοῦν στήν κοινωνία καί νά δημιουργήσουν οἰκογένεια .  

Κάποιος ναρκωμανής νέος , προσπαθοῦσε νά κόψη τό πάθος του ἀπό τό ὁποῖο ὑπέφερε ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του . Ἄν καί μέσα του εἶχε μιά ἀμυδρά καί ἀκαθόριστη εἰκόνα γιά τόν π . Παΐσιο , ἐν τούτοις στήριξε σ αὐτόν τήν τελευταία του ἐλπίδα . « Θἄχει αὐτός κανένα φάρμακο γιά νά τά κόψω » , σκεφτόταν κατηφορίζοντας πρός τήν « Παναγούδα » . Μόλις τόν εἶδε ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε χαμογελώντας : « Ἔλα , ἔλα ˙ ἔχω κάτι καλά χάπια γιά σένα » , καί τοῦ ἔβαλε στήν φούχτα του λίγα φουντούκια . Πράγματι τά « χάπια » του ἀποδείχθηκαν ἀποτελεσματικά καί ἔγινε τό θαῦμα . Ἡ ἐξάρτηση τοῦ νέου ἀπό τά ναρκωτικά κόπηκε « μαχαίρι » !  

* Εἶναι πολλές οἱ περιπτώσεις πού μανιώδεις καπνιστές ἔκοψαν τό τσιγάρο χάρη στόν Γέροντα . Τά λόγια του δέν ἦταν ἁπλές συμβουλές ἀλλά εἶχαν δύναμη . Ἔφερναν διάθεση ἀποστροφῆς πρός τό τσιγάρο καί κοβόταν ἡ ἐπιθυμία νά καπνίσουν . Ἀλλά περισσότερο βοηθοῦσε μέ τήν προσευχή του .  

* Ὁ Γέροντας θεωροῦσε καταστρεπτική τήν ἐπίδραση τῆς τηλεοράσεως γιά ὅλους καί ἰδιαίτερα γιά τά παιδιά καί τούς νέους . Ἀνέφερε μέ πόνο περιπτώσεις παιδιῶν πού οἱ γονεῖς τους , γιά νά ἔχουν τήν ἡσυχία τους , τά ἄφηναν ὧρες νά βλέπουν τηλεόραση , μέ ἀποτέλεσμα νά καταστρέφωνται διανοητικά , ψυχικά καί σωματικά . Τόνιζε ἐπί πλέον τήν βλάβη πού φέρνει στό σῶμα μέ τήν ἀκτινοβολία πού ἐκπέμπει στά κυοφορούμενα βρέφη καί στά μικρά παιδιά . Μιλοῦσε ἀκόμη καί γιά δαιμονικές ἐπιδράσεις . Γι' αὐτό σέ κάθε εὐκαιρία ἀπέτρεπε ἀπό τήν τηλεόραση καί συμβούλευε νά τήν πετάξουν ἀπό τό σπίτι δίνοντας στά παιδιά τους κάτι ἄλλο πνευματικό ( βίους Ἁγίων , ἀγρυπνίες καί προσκυνήματα ) ἤ οὐδέτερο ( ἀθῶα παιχνίδια καί ἐκδρομές ) .

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

ΩΦΕΛΙΜΑ

ΓΕΡΟΝΤΕΣ

ΘΑΥΜΑΤΑ

 
Copyright © ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Designed by OddThemes | Distributed By Blogger Templates20