Πρέπει νά φιλᾶμε τό χέρι τοῦ ἱερέα;


Πέθανε ὁ γέροντας Ἱερέας σας. Στή θέση του ἧρθε ἕνας νεαρός Ἱερέας, πού μόλις ἀποφοίτησε ἀπό τήν Ἱερατική Σχολή.Μέ χαρά φιλούσατε τό χέρι τοῦ γέροντα Ἱερέα. Ἀλλά τώρα σᾶς ἦρθε ἕνας νεαρός! Πῶς νά του φιλήσετε τό χέρι ἀφοῦ εἶναι πολύ νεώτερός σας; Θά σᾶς διηγηθῶ μιά ἱστορία γιά τόν σέρβο βασιλιά Μίλος. Κάποτε θά λειτουργοῦσε ἕνας ὅχι ἡλικιωμένος, ἀλλά πολύ νέος Ἱερέας. Ὁ γερο-βασιλιάς ἦταν πολύ εὐσεβής. Ἡ Θεία Λειτουργία δέν ἄρχιζε, ἄν δέν εἶχε ἀκόμη πάει καί αὐτός στήν Ἐκκλησία. Καί ὅταν ἐπῆγε, στάθηκε στή μέση στό θρόνο του, καί προσευχόταν ὅπως ὅλοι. Ὅταν τελείωσε ἡ Λειτουργία, ὁ βασιλιάς πῆγε νά φιλήσει τό χέρι τοῦ παπᾶ καί νά πάρει ἀντίδωρο. Μά ἐκεῖνος ἀπό σεβασμό ἔδωσε τὀ αντίδωρο, και τράβηξε γρήγορα τό χέρι του, γιά νά μήν τό φιλήσει ὁ γέρο – βασιλιάς.


Τότε ὁ βασιλιάς Μίλος τόν κοίταξε αὐστηρά καί τοῦ εἶπε: 

- Δώς μου τό χέρι σου. Δέν φιλάω τό δικό σου χέρι, πάτερ. Τήν ἱερωσύνη σου προσκυνῶ, πού εἶναι πιό μεγάλη καί ἀπό μένα καί ἀπό σένα! Τώρα τό καταλαβαίνεις τό νόημα. Ὁ γέρο – βασιλιάς μίλησε στήν ἐκκλησία θεόπνευστα. Ὁ Ἱερέας σας μπορεῖ νά εἶναι μόλις 25 χρονών. Μά ἡ ἱερωσύνη του εἶναι ἀπό καταβολῆς κόσμου. Ὅταν λοιπόν τοῦ ἀσπάζεσθε τό χέρι, προσκυνᾶτε τήν ἱερωσύνη του, πού φθάνει διαδοχικά ἀπό τόν Χριστό καί τούς Ἀποστόλους μέχρι τόν Ἱερέα σας. Ὅταν φιλᾶτε τό χέρι τοῦ παπᾶ σας, φιλᾶτε ὁλόκληρη τήν ἀλυσίδα τῶν Ὁσίων καί ἁγίων ἱερέων καί Ἱεραρχῶν, ἀπό τούς Ἀποστόλους μέχρι σήμερα. Ἀσπάζεσθε καί προσκυνᾶτε τόν Ἅγιο Ἰγνάτιο τόνΘεοφόρο, τόν Ἅγιο Νικόλαο, τόν Ἅγιο Βασίλειο, τόν Ἅγιο Σᾶββα καί “ ὅλους τούς ἐπιγείους ἀγγέλους καί οὐρανίους ἀνθρώπους ”, πού ὅταν ἦταν στή γῆ ἐκοσμοῦσαν τήν Ἐκκλησία καί τώρα στολίζουν τόν οὐρανό!

Τό φίλημα πού κάνουμε στό χέρι τοῦ παπᾶ δέν εἶναι φίλημα φυσικό. Εἶναι φίλημα ἅγιον, ὅπως γράφει στούς Κορινθίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Νά τό ἀσπάζεσθε λοιπόν τό χέρι τοῦ Ἱερέα πού σᾶς εὐλογεῖ. Εἶναι εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό. Μέ τή χάρη τῆς ἱερωσύνης. Μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νά τό φιλᾶτε τό χέρι τοῦ Ἱερέα σας. Ὅσο νέος καί ἄν εἶναι.Καί νά τόν ἀκοῦτε.

Ἅγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Designed by OddThemes | Distributed By Blogger Templates20