Δια πονουντας και θλιβομενους


Άμεσα Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 1 - 2 εργάσιμες ημέρες.
Ο ἄνθρωπος πού διαπλέει τό πέλαγος τοῦ βίου θά συναντάει συχνά στή ζωή του θύελλες καί καταιγίδες. Πολλές καί ποικίλες θλίψεις θά τοῦ προκαλέσουν πόνο καί ὀδύνη πολλή. ῎Εχει τότε τήν ἀνάγκη γιά παρηγορία καί ἐνίσχυση. Καί τό ἔργο μέν αὐτό τῆς παρηγορίας καί παρακλήσεως τῶν θλιβομένων τό ἐπιτελεῖ ἀόρατα «ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς» Κύριος (Β´ Κορ. ζ´ 6), ὁ ἀγαθός Παράκλητος, ὁ ῾Οποῖος «συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» (Ρωμ. η´ 26), παραγγέλλει δέ καί ὁρίζει ὡς καθῆκον κάθε Χριστιανοῦ τό «κλαίειν μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ. ιβ´ 15). 
Στό θεῖο αὐτό ἔργο τῆς παρηγορίας καί ἐνισχύσεως τῶν θλιβομένων ἀποβλέπει, ἀδελφέ μου, τό μικρό τεῦχος πού κρατᾶς στά χέρια σου. Δέν στηρίζεται σέ κούφια καί μάταια λόγια τῶν ἀνθρώπων. Ἀντλεῖ ἀπό τό αἰώνιο βιβλίο τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή, καί παραθέτει σκέψεις παρηγορητικές καί ἐνισχυτικές γιά τούς πονοῦντες καί θλιβομένους.
Στήν παροῦσα ἔκδοση ἔγιναν καί μερικές ἄλλες προσθῆκες ἐκτός ἀπό ἐκεῖνες πού ἔγιναν στίς προηγούμενες ἐκδόσεις.
Ἄς εὐδοκήσει ὁ πανάγαθος Κύριος, ὅσοι τό μελετήσουν, νά κατανοήσουν τό σωτήριο σκοπό πού μέ τίς θλίψεις ἀπεργάζεται ἡ ἄπειρη σοφία καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιά νά περνᾶνε τίς ἡμέρες τοῦ πόνου μέ ὑπομονή πολλή δοξάζοντας καί εὐλογώντας τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 205
ΣΧΗΜΑ: 14x21

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Designed by OddThemes | Distributed By Blogger Templates20