Ομολογια Πιστεως


Του Άκη

Οι διώξεις και τα βασανιστήρια δεν είναι ξένα στον Χριστιανισμό. Αντιθέτως οι περισσότεροι Άγιοι έχουν πεθάνει μετά από βασανιστήρια. Είτε είχαν αξιώματα (π.χ. Άγιος Δημήτριος), άγιοι που είχαν εκκλησιαστικά αξιώματα (π.χ. Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας), γυναίκες (π.χ. Άγία Μαρίνα) κ.α.

Παράλληλα όμως υπάρχουν και μία άλλη κατηγορία αγίων οι οποιοι παρόλο που και αυτοί υπέστησαν βασανιστήρια πέθαναν ειρηνικά και είναι οι ομολογητές. Υπάρχει πλήθος αγίων ομολογητών όπως ο Όσιος Γεώργιος ο Καρσλίδης (εορτάζει στις 4 Νοεμβρίου), ο όσιος Στέφανος ο νέος (εορτάζει 28 Νοεμβρίου ), ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (εορτάζει 21 Ιανουαρίου) κ.α.

Αυτές οι κατηγορίες αγίων έχουν κάτι κοινό: την ομολογία πίστεως. Αυτό άλλωστε είχε λεχθεί και από τον ίδιο τον Κύριο «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.»(Ματθ. 10, 32-33). Πολλοί άγιοι υπέστησαν βασανιστήρια ή είδαν τις οικογένειες τους να είχαν υποστεί βασανιστήρια (π.χ. τα τέκνα τής Αγίας Σοφίας αποκεφαλίστηκαν και μάλιστα σε μικρή ηλικία), Παρόλα αυτά η ομολογία πίστεως δεν είναι μόνο μπροστά σε βασανιστήρια αλλά και με την ίδια την ζωή την οποία κάνουμε για αυτό προτρέπει και ο Απόστολος Πέτρος να διάγουμε χριστιανική σε κάθε μέρος της ζωής μας «Τούτων οὖν πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις,» (Β Πε. 3, 11) .

Ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να έχει φόβο να ομολογήσει τον Τριαδικό Θεό γιατί όταν ομολογεί κάποιος την πίστη του ξέρει ότι έχει μαζί του Εκείνον «ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.» (Ματθ. 28, 20).  Ο Κύριος έχει πει άλλωστε «ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν.» (Μαρκ. 8, 35). Μάς καλεί άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος σε αυτόν τον αγώνα για να μιμηθούμε όλους αυτούς τούς αγίους «Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα,» (Εβρ. 11, 1)

Αδελφοί «ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.»(Αποκ. 1, 3). Έτσι λοιπόν ας ακολουθήσουμε τον Χριστό με αυταπάρνηση «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.»(Λουκ. 9, 23) για να καταφέρουμε να γίνουμε αληθινοί νικητές τής ζωής «γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.»(Αποκ. 2, 10).

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Δημοσίευση σχολίου

ΩΦΕΛΙΜΑ

ΓΕΡΟΝΤΕΣ

ΘΑΥΜΑΤΑ

 
Copyright © ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Designed by OddThemes | Distributed By Blogger Templates20