Μουσουλμάνοι γίνονται Χριστιανοί!


Διαβάσαμε τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα: «Ἀνάμεσα σὲ ὅλες τὶς εἰδήσεις ποὺ μιλᾶνε γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰσλὰμ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὑπάρχει καὶ μία εἰδηση ποὺ δὲν ἔχετε ἀκούσει ποτέ: Στὴν Ἰνδονησία, τὴν πολυπληθέστερη μουσουλμανικὴ χώρα», μὲ πληθυσμὸ 248 ἑκατομμύρια κατοίκους, «2 ἑκατομμύρια μουσουλμάνοι φεύγουν ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἀσπάζονται τὸν Χριστιανισμὸ κάθε χρόνο! (...) Μερικοὶ μουσουλμάνοι ἀνησυχοῦν τόσο γιὰ αὐτὸ τὸ φαινόμενο (...) καὶ προσπαθοῦν νὰ μαζέψουν 2.000.000 δολάρια γιὰ νὰ ξεκινήσουν ἕνα τηλεοπτικὸ σταθμὸ ποὺ στόχο θὰ ἔχει: ἡ μουσουλμανικὴ νεολαία νὰ κρατηθεῖ στὸ Ἰσλάμ».
Βέβαια πολλοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν ἀκρίβεια τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δύο ἑκατομμυρίων, ἐνῶ τὰ «στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς κυβέρνησης δείχνουν μὲν αὔξηση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Ἰνδονησία, ἀλλὰ μὲ βραδύτερο ρυθμό»...
Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση, εἶναι ἡ ἑρμηνεία γιὰ τὸ φαινόμενο αὐτὸ ποὺ ἔδωσε Ἰνδονήσιος πάστορας, ὁ ὁποῖος σὲ πρόσφατη συνέντευξή του στὶς ΗΠΑ εἶπε: «Οἱ μουσουλμάνοι δὲν ἔχουν καμία ἀπάντηση γιὰ τὴ ζωή τους, καὶ εἶναι πολὺ στενοχωρημένοι, γιατὶ ἡ ζωὴ εἶναι τόσο δύσκολη» (Ἱστολόγιο «Κόκκινος οὐρανὸς» 12-4-2015).


Δὲν θὰ σταθοῦμε στὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐγκαταλείπουν τὸ Ἰσλὰμ καὶ γίνονται Χριστιανοὶ στὴν Ἰνδονησία. Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι – παρὰ τὴν ἐχθρικὴ στάση τῶν κρατικῶν ἀρχῶν τῆς ἀχανοῦς αὐτῆς νησιωτικῆς χώρας – τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου κατακτᾶ ἐκεῖ συνεχῶς ἔδαφος εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων. Ἰδιαίτερο μάλιστα ἐνδιαφέρον παρουσιάζει κατὰ τὴν τελευταία εἰκοσιπενταετία ἡ ἀθόρυβη ἀλλὰ σταθερὴ διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ μουσουλμανικὴ αὐτὴ χώρα. Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ αὐξηθοῦν καὶ οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ἐπιτελούμενου ἱεραποστολικοῦ αὐτοῦ ἔργου, ποὺ συνεχίζεται μὲ τὴ θεία Χάρη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ καὶ τὴ θυσιαστικὴ προσπάθεια τοῦ ζηλωτοῦ ἱερέως π. Χρυσοστόμου Manalu (Μανάλου) καὶ τῶν συνεργατῶν του.Πηγή: Ο Σωτήρ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Designed by OddThemes | Distributed By Blogger Templates20